Den framgångsrika försäljningschefens hemlighet

6 Sep 2012

Visst är det viktigt att ha kontroll över sina kostnader. Men faktum är att det är försäljningen som är motorn i alla företag. Säljchefen är därmed en nyckelperson i ett tillväxtföretag. Men bara 50 % av alla säljchefer når sina mål.

 

Säljchefens hemlighet – hävstångseffekten

Det som framförallt särskiljer de framgångsrika säljcheferna från resten är en grundläggande förståelse av hävstångseffekten. Det är fortfarande vanligast att toppsäljaren blir säljchef. Vad gör den säljchefen när han märker att säljteamet inte kommer nå målen? Han ger sig själv ut och säljer. Det är det han är bäst på och i hans värld är hans egen prestation alltid i fokus – det var ju så han fick jobbet.

Den framgångsrika säljchefen tänker helt tvärtom. Han har förstått hävstångsprincipen: genom att fokusera på att öka säljteamets prestation istället för sin egen kan han få ett mycket högre resultat. Det säger sig självt. Kan man förbättra tio personers prestation med bara 10 % per person så har man fördubblat säljavdelningens prestation. Något som kan vara aningen svårt att göra på egen hand utan att klona sig själv.

 

Den framgångsrika säljchefens fem grundregler

I och med att den framgångsrika säljchefen har förstått hävstångseffekten så grundar han hela sitt ledarskap kring den principen. Alla riktigt framgångsrika säljchefer följer dessa fem regler, eller principer.

 1. Strategi före taktik. Säljchefens viktigaste uppgift är att skapa bra förutsättningar för sitt team. Före allt annat ska säljchefen sätta mål, säljstrategi, säljplanering och säljprocess. En framgångsrik säljchef tänker hela tiden strategiskt för att underlätta för säljarna och för att nå målen.
 2. Anställ och behåll toppsäljare. För att få en bra hävstång så gäller det att hitta och attrahera de bästa säljarna. Den framgångsrika säljchefen handplockar sina säljare och tillåter inte att vare sig VD eller HR stjäl en så viktig uppgift från honom. Detsamma gäller kompensationsplaner och ”mjuka” faktorer som avgör om en toppsäljare stannar eller lämnar företaget. Säljchefen ser till att få igenom de villkor som krävs för att bygga och behålla sitt stjärnlag.
 3. Utveckla och coacha säljarna kontinuerligt. Det finns flera studier som visar att ju mer säljare coachas desto bättre blir resultatet. Den framgångsrika säljcoachen coachar i princip dagligen sina säljare medan övriga säljchefer håller sig till veckomöten och enstaka coachningar.
 4. System och rutiner. En framgångsrik säljchef vet att det inte går att få bra resultat ur kaos och ad hoc arbete. Ett framgångsrikt säljteam vet vad som förväntas av dem. De kan sina rutiner och de följer ett system som de litar på.
 5. Maximera säljtiden. En säljchef måste se till att varje säljare har så mycket tid som möjligt med kunder. Det innebär bland annat att säljchefen måste skära bort så mycket administration som möjligt, se till att säljarna hela tiden har ett inflöde av leads, hjälpa till att optimera säljarnas planering och ställa höga men rimliga krav.

 

 

Låt ALDRIG dina kunder beställa på det här sättet! Del 2.

22 Aug 2012

OBS! se inte denna video innan du har sett del 1

Gary Halberts förklaring

Så, här kommer Garys förklaring till varför dina kunder inte ska beställa på ”det där sättet” (få ju inte avslöja något för dem som inte sett klipp 1…)

 

Vad tycker du? Har Gary fel? Det här klippet är fem år gammalt. Har det hänt något som gör att det funkar bättre idag? Eller har han kanske rätt trots allt?

Skriv din åsikt i kommentarsfältet nedan. Jag vill höra hur just du tänker om detta. Tack!

 

 

 

 

Låt ALDRIG dina kunder beställa på det här sättet!

21 Aug 2012

Råd från en legendarisk marknadsförare

Gary Halbert, legendarisk copywriter och marknadsföringsgeni, varnar i det här videoklippet för en viss form av beställningar. Ganska kontroversiellt…

Gary Halbert The Biggest Mistake

Imorgon kommer del två av videoklippet. Då ger Gary sin förklaring.

 

 

 

 

Målstyrning – länken mellan strategi och verklighet

13 Aug 2012

Så ditt företag har satt upp mål och ni har dragit upp en strategi. Bra! Hur ser vi nu till att företaget når de uppsatta målen? Svaret heter målstyrning.

Målstyrning

1954 utgavs boken ”The Practice of Management” av Peter Drucker och begreppet målstyrning (Management by Objectives) myntades. Sedan dess har målstyrning både brukats och missbrukats flitigt av företag runt om i världen. Jag säger missbrukats för att många företag gör halvhjärtade försök med målstyrning och sedan skyller man på metoden istället för utförandet när det inte går som man önskade. Målstyrning fungerar när det används rätt.

För mig som har en bakgrund inom idrotten så är målstyrning något helt naturligt. Alla idrottsmän sätter mål som de sedan systematiskt arbetar för att nå. Inga mål, ingen framgång. Det känns ju högaktuellt nu under OS. Det finns garanterat inte en enda OS-medaljör som inte har haft medaljen som sitt långsiktiga mål.

Du har säkert också mål, och då vet du redan att målen skapar energi, motivation och, när de nås: tillfredsställelse och självförtroende. Det är alltså inte särskilt konstigt att många företag har valt att gå från detaljstyrning till målstyrning. Människor får naturligt drivkraft av målsättningar. Jag anser att det är något av det viktigaste en ledare måste känna till. Enkelt, men kraftfullt.

För vem?

Alla företag kan använda sig av målstyrning. Ju större företag, desto mer komplext blir det förstås. En förutsättning för att målstyrning ska fungera är att företagets medarbetare har kapacitet, resurser och viljan att arbeta på egen hand mot uppsatta mål. Det anser jag omfattar de allra flesta företagen i dagens kunskapsintensiva samhälle.

 

Varför?

Målstyrning är utmärkt när ett företag behöver få en starkare riktning, ett tydligare fokus. De flesta företag har fler än ett mål och då behövs någon form av system för att se till att målen uppnås.

Målstyrning är ett hjälpmedel för att se till att företagets strategi förverkligas. Strategin ska ju beskriva hur vi tar oss från vårt nuläge till våra mål. Målstyrningen är ledningens verktyg för att se till att strategin implementeras och fullföljs.

Fördelarna med målstyrning är b la att:

 • ledningen får fokus på resultat istället för på dagliga rutiner
 • effektiviteten ökar genom samordningen av mål och delmål
 • medarbetare blir motiverade pga tydligare roller, ansvar och befogenheter
 • hela företaget drar åt samma håll

 

Sex steg till målstyrning

 1. Nuläge. Börja med att förstå var företaget befinner sig idag. Först därefter kan målen skapas.
 2. Företagsmål. Sätt mål för hela företaget som är utmanande men nåbara.
 3. Bryt ner målen. Nästa steg är att bryta ner målen per affärsområde/avdelning/enhet/medarbetare. För att målen ska kännas motiverande är det viktigt att den här processen sker i dialog med de personer som ska nå målen. Målen och strategin ska även brytas ner i handlingsplaner. Ett mål ska ses som ett kontrakt mellan de som ansvarar för målet och de som är mottagare av resultatet.
 4. Monitorering. Mät, utvärdera och korrigera. För att inte få en chock vid utvärderingen (steg 5) måste kritiska parametrar kontinuerligt mätas och kontrolleras. När avvikelser inträffar måste ledningen bedöma om särskilda åtgärder ska vidtas eller ej. Ledningen (dvs alla chefer) bör även agera coacher och på så vis stötta och hjälpa sina medarbetare med deras mål och handlingsplaner.
 5. Utvärdera resultaten. Minst årsvis bör samtliga mål utvärderas mot utfallet, resultatet.
 6. Belöning. När resultatet står klart ska de som nått sina mål belönas. Här finns givetvis ytterligare en motivationsfaktor.

Har man inte jobbat med målstyrning tidigare så innebär det här förstås en stor omställning. Men det är en omställning väl värd att göra. Det kan skapa en ny gnista i hela företaget och ledning av företaget kommer äntligen att handla om det som är viktigt, nämligen att nå företagets mål, inte att tjafsa om småsaker i det dagliga arbetet.

Om man ska vara riktigt noga så börjar vi egentligen processen utifrån företagets vision som sedan bryts ner i mål, strategi och handlingsplan. Här kan du läsa mer om det:  Fyra grundpelare för framgång

Vill du veta mer om målstyrning? Ring direkt och boka ett möte.

Nyckeln till framgång

9 Aug 2012

Framgång. Varför lyckas vissa med allt de gör medan andra verkar vara fast i en oändlig uppförsbacke? Richard St. John har studerat framgång i över tio år. Här presenteras hans forskning i åtta nyckelord.

8 vägar till framgång

 1. Passion. Jobba med det du älskar. Framgångsrika människor tycker om att arbeta, eftersom de gör något de brinner för.
 2. Arbeta hårt. Det finns inga gratisluncher. Allt som är värdefullt är värt att kämpa för.
 3. Fokus. Fokusera all din energi på dina mål och din verksamhet.
 4. Utmana dig själv. Se till att hela tiden bli bättre. Tala inför folk även om det känns jobbigt. Nätverka Vässa dina styrkor och slipa bort dina svagheter.
 5. Idéer. Generera idéer. Tro på dina idéer. Fullfölj dina idéer.
 6. Förbättra. Utveckla och förbättra ditt företag, dina tjänster, din personal och dig själv. Konstant!
 7. Tjäna dina kunder. Utgå inte ifrån ditt ego utan från hur du kan hjälpa andra.
 8. Var uthållig. Alla har motgångar, men bara de framgångsrika orkar ta sig igenom dem. Människor har en förmåga att överskatta vad vi klarar av på ett år och samtidigt som vi underskattar vad vi kan klara av på fem år.

 

 

Men du har ju inte ens en affärsmodell…

14 Mar 2012

De flesta företag jag träffar har någon form av mål och strategi. Det är inte alltid det är den mest genomtänkta strategin, eller att det ens används i företagets vardag. Men det finns i alla fall. Alltid en start! Däremot har jag fortfarande inte träffat ett enda företag som har en riktig affärsmodell.

Vad är en affärsmodell?

De flesta tror att de har en affärsmodell men när jag börjar ställa frågor så visar det sig att de inte vet vad en affärsmodell är. De flesta blandar ihop det med affärsidén eller så har de något vagt svar om hur de bedriver sin verksamhet.

En affärsmodell är en logisk beskrivning av hur ett företag skapar och levererar värde. Den definierar företagets marknad/målgrupp, produkter/tjänster, konkurrenter, leverantörer och dessutom vilka kostnader och intäkter dessa relationer genererar. Centralt för en affärsmodell är företagets value proposition, dvs kundnyttan.
Som hörs av namnet så ska detta beskrivas i en modell. Orsaken är att de olika delarna hänger ihop, eller ska åtminstone göra det. Just modellerandet är viktigt eftersom det tillåter oss att testa och ändra på olika aspekter och se hur det påverkar modellen. Det här är förstås viktigt när vi diskuterar strategi, tillväxt, innovationer, lönsamhet och flera andra kritiska aspekter av företagande.
Låter det akademiskt? Opraktiskt? Onödigt? Inte alls! Jag skulle vilja hävda raka motsatsen. Med risk för att låta dryg så tycker jag att det är oseriöst att inte ha en affärsmodell.  Det finns mycket som man kan låta bli att göra och allt hinner man inte med. Din affärsmodell tillhör inte den kategorin. Alldeles för många företag kämpar för överlevnad när de skulle kunna vara framgångsrika. Det finns massor av företag som har en bra affärsidé, produkt eller tjänst men som faller helt när det kommer till det strategiska. Affärsmodellen är ett superbt verktyg i det arbetet.

Affärsmodellen kan påvisa orsaker till varför ditt företag inte gör de resultat du hoppas på. Men inte nog med det, med modellens hjälp kan du även analysera och testa olika sätt att förbättra resultatet.
Hur beskriver man sin affärsmodell då? Det finns flera alternativ. Jag är särskilt förtjust i Alex Osterwalders version.

När ditt företag har beskrivit sin affärsmodell på det här sättet så är nästa steg att se hur de olika delarna passar ihop, var man kan hitta smartare lösningar, bättre alternativ och nya infallsvinklar. Allt för att skapa bättre lönsamhet.
Hur beskriver man affärsmodellen? Hur testar man den? Hur utvecklar man den? Hur använder man den i sitt strategiska arbete?
En del av min egen ”value proposition” är just att hjälpa dig i det arbetet. Jag har hjälpt flera företag i olika storlekar att definiera sin existerande affärsmodell samt med att utveckla affärsmodellen. Resultaten har i vissa fall blivit omvälvande. Till exempel att företagen har riktat sig mot helt nya målgrupper, ändrat hela sin supply chain eller tagit fram en helt ny value proposition. I andra fall har det främst handlat om att få alla delar att hänga ihop så att de har kunnat göra ett bättre jobb åt sina kunder. I samtliga fall har det varit en övning som företagen i efterhand har sagt att de borde ha gjort tio år tidigare.

För den som inte tycker att det verkar vara värt investeringen eller tycker sig klara det här på egen hand kommer jag ge lite tips framöver här på bloggen.

Fyra grundpelare för framgång

8 Nov 2010

I varje bransch finns det både framgångsrika och mindre framgångsrika företag. Varför lyckas vissa med det som andra inte lyckas med?

-    Superentreprenörernas framgångsformel

Grundpelare för framgång

4 grundpelare för framgång

Jag vet, du vill ha snabba resultat, genvägar och tips som du kan omvandla till resultat i dag. Tyvärr fungerar sällan genvägar till framgång och rikedom. I dagens hektiska samhälle med ett överflöd av information måste man ibland ta ett steg tillbaks till det som är fundamentalt för framgång.

De flesta småföretag som överlever når aldrig den framgång som de eftersträvar. Det verkar som att ”överlevnad” är det huvudsakliga målet för Sveriges småföretagare. Samtidigt finns det i varje bransch något företag som är så framgångsrikt att de tjänar tio eller tjugo gånger mer än de som tjänar minst i samma bransch.

Vad är det egentligen som skiljer ”agnarna från vetet”? Är det verkligen de senaste tricksen i AdWords, om du använder Twitter eller inte, designen av din hemsida, en välskriven affärsplan? I think not…
I dag ska jag bara ge dig fyra råd. Det är de råd som jag anser är viktigast för att nå framgång, oavsett vad du vill lyckas med. Du har garanterat hört råden tidigare, men eftersom du läser den här artikeln har du med största sannolikhet inte bemästrat dem. Följ de här grunderna och jag lovar att du är på väg mot resultat som du aldrig tidigare har varit i närheten av.

Varning

Innan du läser råden vill jag utförda en varning. De två första råden som kommer är de viktigaste. Det är samtidigt de råd som många har svårast att ta till sig eftersom de kan kännas som trams och ”lull-lull”. Men sanningen är att alla som har blivit riktigt framgångsrika använder sig av dem. Så innan du avfärdar dem så bör du kanske fundera över vilka stora och långsiktiga framgångar du har nått utan dessa verktyg:

 • Hur många SM-guld ligger och skräpar hemma hos dig?
 • Hur många miljoner har du på ditt bankkonto?
 • Kan du ta semester när du vill, resa var du vill och stanna hur länge du vill?

Oavsett hur du mäter framgång så kommer du att nå mycket bättre resultat om du kan ta till dig de här fyra råden och lära dig att använda dem kontinuerligt i ditt liv.

1. Vision

”I have a dream…”

- Martin Luther King Jr

För det första måste du ha en vision. Visionen ska måla upp din önskade framtidsbild. Tänk långsiktigt och vågat. Först när du känner dig supermotiverad har du hittat rätt. Du ska inte kunna läsa din visionsbeskrivning utan att bli så upprymd att du genast vill sätta igång att jobba. Har inte din visionsbeskrivning den verkan så är det bara att börja om.

Ett snabbtips är att ”tänka med hjärtat” i det här skedet. Jag skulle aldrig i mitt liv kunna komma på en vision som attraherade mig om ämnet handlade om bokföring eller matlagning. Men det är jag. Förhoppningsvis har du inte startat ett företag för att syssla med något som du hatar. Om du inte har startat ditt företag ännu så se till att svara på de här frågorna först:

 • Vad brinner du för?
 • Vad älskar du att göra?
 • Vad är du bra på?
 • Vad kan och vill du bli bra på?

En stark vision skapas ofta i mötet av det man vill och det man kan.

Har du redan ett företag men saknar en stark vision så bör du fundera på varför du startade ditt företag från början.

 • Vad var det som kändes så rätt?
 • Vilka drömmar hade du när du startade ditt företag?

Försök att hitta den känslan och återkoppla till den. Du kanske inte alls känner dig inspirerad av dina gamla drömmar. Känn efter om du har nya drömmar som ditt företag kan uppfylla. Finns inte drivkraften och glädjen kvar alls är det svårt att skapa en stark vision. Jag anser att det är bättre att sälja sitt företag och starta ett nytt, än att jobba vidare med något som bara känns tråkigt och betungande. Man blir aldrig riktigt bra på något som man inte gillar att göra, och du har inte råd att vara medioker på det du ska livnära dig på.
De allra flesta småföretag saknar en vision, eller så har de en trött och ostimulerande visionsbeskrivning som är gömd i en pärm eller byrålåda . De få entreprenörer som blir multimiljonärer har alla haft en vision som drev dem framåt. Visionen har varit på deras näthinna varje dag. Vartenda strategiskt beslut har tagits med hänsyn till visionen. Se till att du också har en vision som driver dig till framgång.

2.    Mål

”There is no achievement without goals.”

- Robert J. McKaine

För det andra så måste visionen sedan översättas i specifika mål och delmål så att du har något konkret att jobba mot. Utan mål kommer du aldrig att nå långt med ditt företagande. Att målen ska vara SMART:a (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda) har vi redan hört till leda. Men jag vill att du byter ut ”realistiska” mot ”orealistiskt positiva”. Realistiska mål är tråkiga och oinspirerande. Vad händer om du bryter ner din inspirerande vision till något oinspirerande? Allt kollapsar. Du tappar drivkraften.
Nu suckar de som har gått på kurs och lärt sig hur man sätter SMARTA mål. ”Men det är ju meningslöst att ha orealistiska mål. Målen ska vara realistiska men utmanande”. Är det verkligen det?

Målsättning är per definition något som ligger i framtiden. Man måste alltså ha en spåkula för att kunna veta om ett mål är realistiskt eller inte. Eftersom ingen har en spåkula så måste vi dra slutsatsen att målsättning är en spekulativ aktivitet. Vi kan inte använda spekulativa aktiviteter till att kontrollera eller styra vår verksamhet, åtminstone inte på det sätt som är traditionellt. Om vi tror det lurar vi bara oss själva. Genom att sätta orealistiska mål tvingas vi att tänka i helt nya banor. Ett exempel:

Christian Rudolf från Disruptive berättade på Twitter om sitt ”orealistiska mål”: 1 miljon backlinks till sina hemsidor. Det kanske är ett realistiskt men utmanande mål för ett multinationellt företag. För Christian är det definitivt mer än så. Det är ett orimligt positivt mål. Men det inspirerar honom, och ännu viktigare: det tvingar honom att hitta kreativa lösningar som han aldrig hade kommit på om han hade nöjt sig med ett realistiskt mål.

Målsättning handlar inte om att styra och kontrollera. Det handlar i stället om att inspirera, motivera och utmana. Om att skapa drivkraft och energi. Framförallt handlar det om att göra visionen mer konkret. Utgå därför alltid från din vision när du sätter mål och arbeta dig bakåt. Börja med målen på 10 års sikt. Sedan 5 år, 3 år, 1 år och till sist kortsiktiga mål. Det här är det enda sättet att göra visionen ”verklig”.

Gör inte misstaget att sabotera kraften i din vision genom att bryta ner den till mål som får dig att gäspa.

3.    Strategi

”I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.”

- Jimmy Dean

När du har formulerat dina mål blir nästa steg att ta fram en strategi som tar dig dit. Om målet är destinationen så är strategin din karta. När man skapar sin strategi finns det många faktorer att ta hänsyn till och många fallgropar, men hellre en ofullständig strategi full av brister än ingen strategi alls.
Strategi handlar delvis om planering, men det handlar inte så mycket om att följa en plan. Det handlar mer om att se på saker ur ett strategiskt perspektiv. Strategiskt tänkande innebär att du ser på ditt företagande med följande perspektiv:

 • Lång sikt i stället för kort sikt
 • Helheter och inte delar (systemtänkande)
 • Utväxling (hur du får maximal utväxling på dina resurser)
 • Hypoteser som kan testas

Strategisk tänkande handlar mer om att ställa rätt frågor än om att hitta rätt svar. Många småföretagare har så fullt upp att de bara springer från den ena uppgiften till den andra, utan att hinna tänka efter om de gör rätt saker på rätt sätt.  När du har en strategi kommer du att se skogen, inte bara alla träden. Det blir lättare att ta beslut och du går från att känna dig splittrad till att vara fokuserad. Du kommer veta vad du ska göra för att nå dina mål. Men tro inte att din strategi är skriven i sten. Allting är i förändring och därmed även din strategi.

4.    Handling

“Vision utan handling är en dagdröm. Handling utan vision är en mardröm.”

– Japanskt ordspråk

Ingen har blivit framgångsrik utan handling. Inget spelar någon roll om du inte gör saker. Samtidigt är handling utan mål och strategi ren och skär idioti. Att agera i blindo kanske kan leda oss någonstans, men aldrig dit vi vill. Men när du har skapat din strategi så kommer varje handling du gör att leda dig ett steg närmare ditt mål. Och för varje mål du når är du ett steg närmare din vision.

Det är vägen från överlevnad till framgång.

Rebel Business Consulting startades för att hjälpa dig med den här framgångsresan. Min affärsidé är att hjälpa fler småföretagare med att kunna leva sin dröm. Min vision är att vara det självklara valet för småföretagare som vill nå framgång – oavsett hur framgång definieras. Mina verktyg är systematiska genomgångar och optimeringar av ditt företags vision, mål, strategi, affärsmodell, marknadsföring och försäljning. Inget bullshit, bara rådgivning som ger resultat. Hör av dig i dag för att börja din framgångsresa.

 

ps Det som fungerar kräver ofta lite mer av oss och det är nog just därför som så få är framgångsrika. Se det som en fördel, det innebär ju faktiskt att du har chansen att utmärka dig.

The Rebels: 1 Solsbury Hill – Peter Gabriel

26 Oct 2010

Starten – Om att prova vingarna

Bloggserien ”The Rebels” – 100 låtar som entreprenörer bör lyssna på, kickas igång med en klassiker: Solsbury Hill med Peter Gabriel. En låt om uppbrott, nystart och att prova vingarna på egen hand.

Bakgrund:

 • 1975 lämnar Peter Gabriel superbandet Genesis för att starta en solokarriär.
 • 1977 släpps ”Solsbury Hill” som handlar om uppbrottet med Genesis.
 • Låten blev en hit och hamnade på topp 20 i UK och topp 70 i USA.
 • Låten är med flera filmer, b la i ”Vanilla Sky” (2001) och ”In Good Company” (2004).

Jag gillar originalversionen bäst (original på Spotify: Peter Gabriel – Solsbury Hill), men den här videon är så läcker att jag inte kunde låta bli att ta med den också.

Nyheter på bloggen

26 Oct 2010

Vem f-n är Charles Whitmoore III? Uppdateringar via RSS eller e-post? Ny bloggserie: 100 låtar som alla småföretagare borde lyssna på, och kan lära sig något av.

Hej!

Det kommer att hända grejer här. Om du följer min blogg kan det vara kul att veta vad som är på g, och om du är här för första gången kan vissa saker behöva en förklaring.

1. Who The F@#& Is Charles Whitmore III?

Introducing Charles Whitmore III

Introducing Charles

Jag har fått några e-mail om Charles. Vem är han? Jag låter Charles svara på det själv (klicka på ljudlänken ovan) men jag passar på att ge en liten varning också. Charles är inte som du och jag. Han har gjort allt, sett allt, vunnit allt, förlorat allt och vunnit allt igen. Han har en klassisk engelsk utbildning: först Eton och sedan Oxford. Efter en kort karriär som finansman i ”the city” startade Charles sitt första företag. Resten är historia.

Jag träffade Charles när jag skrev min magisterexamen i London och vi har behållit kontakten sedan dess. Jag känner mig privilegierad av att ha en sådan framstående entreprenör som ”hallåa” på min blogg. Känsliga lyssnare varnas dock. Jag har bett Charles att vårda sitt språk, men han är som en orkan: stark och okontrollerbar. Sorry ’bout that!

I pity the fool who doesn't sign up2. RSS eller E-post?

Det går att följa bloggen på två sätt: via RSS eller via e-post. Föredrar du att följa bloggen via RSS så är det bara att klicka på RSS-symbolen uppe i högra hörnet (”Posts”). Vill du hellre få besked via e-mail när ett nytt blogginlägg har publicerats så anmäler du dig via formuläret på höger sida. Då får du samtidigt guiden ”Hitta dina drömkunder”. Uppdateringar via e-mail rekommenderas eftersom du utöver besked om nya bloggposter då även får:

 • Guiden ”Hitta dina drömkunder”.
 • Speciella artiklar som inte publiceras på bloggen.
 • Grymma erbjudanden som ingen annan får chansen att ta del av.

Är du en seriös soloföretagare/småföretagare som verkligen vill förbättra ditt företag så är uppdateringar via e-post rätt val. Regga dig nu i formuläret uppe till höger.

3. Ny Bloggserie: 100 Låtar

Låtar som gör dig till en bättre entreprenör

Listen and learn

Nu startar bloggserien ”100 låtar som alla småföretagare borde lyssna på, och kan lära sig något av”.  Musik är inspiration och energi. Det finns få saker som genererar så mycket känslor som musik. Men musik är inte bara underhållning. De stora artisterna levererar inte bara sköna riff och tunga trumsolon – de levererar även budskap. I den här bloggserien kommer du att få tolkningar som du aldrig sett förut. Det är helt enkelt en mashup av entreprenörskap och musik (I know. I’m hip as fuck :) ).

Vilka låtar kommer att analyseras och tolkas? Jag har bara två kriterier: Det ska vara bra låtar och texten ska innehålla ett budskap som entreprenörer kan dra lärdom av. Eftersom jag är enväldig jury av låtvalen så kommer du att få möta allt ifrån Guns ‘n Roses till Sting. Du hittar de här inläggen under kategorin ”The Rebels”.

 

 

 

Rock on!

 

Har du ett vinnande erbjudande?

11 Oct 2010

Lyssna först på introduktionen av Charles Whitmore III (ca 1 minut). | Intro Erbjudandet

An offer you can’t refuse

Två av de vanligaste orsakerna till att småföretag inte lyckas attrahera kunder i tillräckligt stor utsträckning är att:

 • de inte riktar sig till en tydlig och avgränsad målgrupp
 • erbjudandet inte är starkt nog

I dag ska jag skriva lite om den senare orsaken.

Erbjudandet är grunden i all marknadsföring. Det berättar vad det är du säljer, varför man ska köpa produkten/tjänsten och varför man ska köpa från just ditt företag. Vi tar IKEA som exempel. IKEA:s erbjudande skulle kunna sammanfattas med orden: ”Funktionella och designade möbler till lågpris”. För att ett erbjudande ska vara starkt krävs att det är:

 • Önskvärt: Erbjudandet måste bygga på målgruppens behov, önskemål, begär eller problem (som du kan lösa). Se till att inte bli en av de där företagen som tar fram världens coolaste tekniska lösning bara för att – fem miljoner kronor senare – inse att ingen vill ha den. Kom också ihåg att dina kunder köper på känslomässiga grunder, och motiverar köpen rationellt. Bygg därför erbjudandet och din marknadsföring på emotionella grunder. Continue reading Har du ett vinnande erbjudande?