Målstyrning – länken mellan strategi och verklighet

Så ditt företag har satt upp mål och ni har dragit upp en strategi. Bra! Hur ser vi nu till att företaget når de uppsatta målen? Svaret heter målstyrning.

Målstyrning

1954 utgavs boken ”The Practice of Management” av Peter Drucker och begreppet målstyrning (Management by Objectives) myntades. Sedan dess har målstyrning både brukats och missbrukats flitigt av företag runt om i världen. Jag säger missbrukats för att många företag gör halvhjärtade försök med målstyrning och sedan skyller man på metoden istället för utförandet när det inte går som man önskade. Målstyrning fungerar när det används rätt.

För mig som har en bakgrund inom idrotten så är målstyrning något helt naturligt. Alla idrottsmän sätter mål som de sedan systematiskt arbetar för att nå. Inga mål, ingen framgång. Det känns ju högaktuellt nu under OS. Det finns garanterat inte en enda OS-medaljör som inte har haft medaljen som sitt långsiktiga mål.

Du har säkert också mål, och då vet du redan att målen skapar energi, motivation och, när de nås: tillfredsställelse och självförtroende. Det är alltså inte särskilt konstigt att många företag har valt att gå från detaljstyrning till målstyrning. Människor får naturligt drivkraft av målsättningar. Jag anser att det är något av det viktigaste en ledare måste känna till. Enkelt, men kraftfullt.

För vem?

Alla företag kan använda sig av målstyrning. Ju större företag, desto mer komplext blir det förstås. En förutsättning för att målstyrning ska fungera är att företagets medarbetare har kapacitet, resurser och viljan att arbeta på egen hand mot uppsatta mål. Det anser jag omfattar de allra flesta företagen i dagens kunskapsintensiva samhälle.

 

Varför?

Målstyrning är utmärkt när ett företag behöver få en starkare riktning, ett tydligare fokus. De flesta företag har fler än ett mål och då behövs någon form av system för att se till att målen uppnås.

Målstyrning är ett hjälpmedel för att se till att företagets strategi förverkligas. Strategin ska ju beskriva hur vi tar oss från vårt nuläge till våra mål. Målstyrningen är ledningens verktyg för att se till att strategin implementeras och fullföljs.

Fördelarna med målstyrning är b la att:

  • ledningen får fokus på resultat istället för på dagliga rutiner
  • effektiviteten ökar genom samordningen av mål och delmål
  • medarbetare blir motiverade pga tydligare roller, ansvar och befogenheter
  • hela företaget drar åt samma håll

 

Sex steg till målstyrning

  1. Nuläge. Börja med att förstå var företaget befinner sig idag. Först därefter kan målen skapas.
  2. Företagsmål. Sätt mål för hela företaget som är utmanande men nåbara.
  3. Bryt ner målen. Nästa steg är att bryta ner målen per affärsområde/avdelning/enhet/medarbetare. För att målen ska kännas motiverande är det viktigt att den här processen sker i dialog med de personer som ska nå målen. Målen och strategin ska även brytas ner i handlingsplaner. Ett mål ska ses som ett kontrakt mellan de som ansvarar för målet och de som är mottagare av resultatet.
  4. Monitorering. Mät, utvärdera och korrigera. För att inte få en chock vid utvärderingen (steg 5) måste kritiska parametrar kontinuerligt mätas och kontrolleras. När avvikelser inträffar måste ledningen bedöma om särskilda åtgärder ska vidtas eller ej. Ledningen (dvs alla chefer) bör även agera coacher och på så vis stötta och hjälpa sina medarbetare med deras mål och handlingsplaner.
  5. Utvärdera resultaten. Minst årsvis bör samtliga mål utvärderas mot utfallet, resultatet.
  6. Belöning. När resultatet står klart ska de som nått sina mål belönas. Här finns givetvis ytterligare en motivationsfaktor.

Har man inte jobbat med målstyrning tidigare så innebär det här förstås en stor omställning. Men det är en omställning väl värd att göra. Det kan skapa en ny gnista i hela företaget och ledning av företaget kommer äntligen att handla om det som är viktigt, nämligen att nå företagets mål, inte att tjafsa om småsaker i det dagliga arbetet.

Om man ska vara riktigt noga så börjar vi egentligen processen utifrån företagets vision som sedan bryts ner i mål, strategi och handlingsplan. Här kan du läsa mer om det:  Fyra grundpelare för framgång

Vill du veta mer om målstyrning? Ring direkt och boka ett möte.

13 Aug 2012