Det är alltid svårt att beskriva sig själv. Som ett komplement har jag därför lagt till resultatet från ett entreprenörstest (Tidningen Entreprenör) som ger en ganska god beskrivning av hur jag arbetar och tänker.

Entreprenörprofil för Jonas

Din entreprenörprofil är: en Professionell entreprenör.

Personlighetsprofil

Som personlighetsprofil skulle denna arketyp kunna beskrivas som en person som balanserar en stark känsla för uppgiften med förmågan att se den långsiktiga nyttan i verksamheten. Ser helheter i uppgiften och visar detta i sin långsiktighet.

Har i sin helhetssyn integrerat förhållningssätt till exempel som startare, uppfinnare och administratör. Denna arketyp har en påtaglig strategisk förmåga i kombination med att balansera kortsiktighet med långsiktighet.

Han/hon kan frigöra sig från de mer känslomässiga delarna i entreprenörskapet, det vill säga de personliga motiven och kan därför i regel skilja på sak och person. Denna uppvisar ett perspektiv på entreprenörskapet i avvägningen personliga motiv – företagande .

Denne är ofta mera tankestyrd än känslostyrd, vilket ofta visas i analytisk och strategisk förmåga. Den professionelle entreprenören uppvisar ett påtagligt mönster av planerat förhållningssätt och har en grundläggande benägenhet att se helheten i sitt värv. Det är tanken som är ett grundläggande drag och en genomgående god fallenhet i fråga om analytisk förmåga. Denna arketyp har både en extrovert och introvert orientering. Han/hon har också en hög grad av kontroll över de situationer som uppkommer allt eftersom. Denna arketyp bygger ofta ett så kallat livsverk.

Entreprenörstyp: Professionell entreprenör

Denne typ av entreprenör är som regel långsiktig. Den organisation eller bolag han/hon bygger skall överleva entreprenören själv.

Denna vill starta ett företag med en bra potential för tillväxt och sedan stanna i det livet ut. Han/hon köper ofta upp bolag som uppstartaren eller uppfinnarentreprenören skapat.

Den så kallade Professionelle arketypen genomgår ofta alla faser i entreprenörskapet, och detta innebär att utveckla företagets olika faser från att starta upp, till att nå resultat, genom förvaltningsfas till nya utvecklingsfaser. Detta kan exempelvis innebära att bli publikt, dvs. etablerat och börsnoterat.

Denna arketyp kan även strategiskt välja en avgränsad profil eller nisch beroende av marknadsstruktur eller teknisk komplexitet och problematik.

Arketypen innefattar en person med en allsidig förmåga och med utmärkande drag av envishet och långsiktighet, som utgör huvuddragen i agerandet. Han/hon föredrar ofta att arbeta med det genomtänkta i kombination med det långsiktiga.

Detta är en komplex arketyp som kräver mångsidighet samt förmåga till att kunna utveckla sig själv för att klara av de olika krav som riktas mot henne/honom under de olika faser som organisationen går igenom

Denna arketyp bygger ofta ett så kallat livsverk.

 

EPT – Entreprenörprofilstestet – är framtaget av Stefan Lindström, entreprenolog, och Hans Olle Frummerin, legitimerad psykolog, efter en idé av Nicklas Mattsson. EPT baseras på forskning kring entreprenörer som Stefan Lindström både bevakat och bidragit till.