Coaching för småföretagare

Bättre affärer och ett bättre liv. Är det inte vad alla företagsledare vill ha? Det finns inga genvägar dit, men Rebel Business Coaching hjälper dig att hitta den kortaste vägen från där du är i dag till där du vill vara.

Rebel Business Coaching

- Individuell coaching för företagsledare och andra nyckelpersoner

Har du någonsin sett en framgångsrik idrottsman eller idrottskvinna utan en coach eller tränare? Vem är den första som prisas när idrottsmannen når sina mål? Vem är det som har pushat idrottsmannen till framgång?

Som gammal idrottsman är det för mig obegripligt att det finns företagsledare som fortfarande inte har en coach. Idrott och företagande är vitt skilda saker men det finns en viktig gemensam nämnare: vi är ute efter resultat. För att nå våra mål måste vi utvecklas. Coaching är en beprövad och lönsam modell för personlig utveckling.

Enligt en studie av Fortune Magazine ger business coaching tillbaks över sex gånger de investerade pengarna.

 

Vad är Rebel Business Coaching?

Rebel Business Coaching är skapat för företagsledare som förstår värdet av att hela tiden lära sig och utvecklas. Det är för dig som förstår att framgång inte sker av en slump. Det är för dig som kontinuerligt vill utvecklas, lära dig och nå bättre resultat!

Vi kan antingen fokusera coachingen på ditt företag (business coaching) eller på dig (chefscoaching). Gemensamt för all coaching med mig är att det handlar om att skapa maximalt resultat för dig och ditt företag på kortast möjliga tid. Det specifika innehållet i ditt coachingprogram beror på din situation. Det är just dina styrkor och svagheter, utmaningar och möjligheter som vi ska jobba med.

 

Vem kan dra mest nytta av Rebel Business Coaching?

  • Företagsledare
  • Nyckelpersoner
  • Ledningsgrupper
  • Säljteam

 

 

Prova på coaching - gratis!
Testa om Rebel Business Coaching är rätt för just dig

Den här timmen är till för att se om coaching passar just dig. Syftet är att sätta igång din coaching direkt. Vi börjar med att gå igenom vad du vill få ut av coaching, se över vilka mål, ambitioner och utmaningar du har och hur du tror att coaching kan hjälpa dig. Jag kommer redan under den här timmen hjälpa dig att få struktur på de här områdena och om du skulle välja att fortsätta med coachingen så kommer jag föreslå en plan för det.

Gratistimmen ger dig även chansen att känna efter om jag är rätt coach för dig, och vice versa.