Affärsutveckling för tillväxt

- Utveckling och tillväxt är naturligt

Affärsutveckling

Livskraftiga företag är som barn. De växer och utvecklas. Om de inte gör det är något fel. Ett vanligt tillväxthinder är att ägaren omedvetet bromsar utvecklingen genom att försöka göra allting själv alldeles för länge. Det är lätt att utveckla ett kontrollbehov: när du startade företaget hade du full koll på allting, när kunderna sedan började trilla in blev det svårare att hinna med allting själv.

I dag finns all information och kunskap du behöver tillgänglig på något ställe eller hos någon person. Samtidigt är informationsöverflödet ett problem. På jakten efter framgång är det lätt att förirra sig i informationslabyrinten. Man testar det ena tipset efter det andra, man är på Facebook och Twitter, man provar SEO, e-postmarknadsföring och bloggning samtidigt som man fortsätter med traditionella annonser och telefonförsäljning. Tiden försvinner, men resultaten uteblir allt som oftast eftersom du inte har en övergripande strategi som kopplar ihop rätt aktiviteter. Affärsutveckling handlar om att utveckla ditt företag så att du gör rätt saker för just ditt företag.

Affärsutveckling – utveckling av affären och företaget

Affärsutveckling är precis vad det låter som: utveckling av företagets affärsverksamhet. Begreppet används ibland lite slarvigt och det är inte sällan man ser jobbannonser som efterlyser affärsutvecklare när det egentligen handlar om produktchefer, marknadsförare eller något liknande. Affärsutveckling utgår från företagets affärsidé och leder vidare till företagets vision, mål, strategi, affärsmodell och marknadsplan.  Allting som förbättrar företagets ”affär” är alltså affärsutveckling. Vi missar dock en aspekt av affärsutveckling om vi bara ser på ”affären”. På engelska heter affärsutveckling ”business development”. Business har alltså översatts till ”affär”, men det kan även betyda ”företag”. Affärsutveckling kallas också för företagsutveckling ibland. Affärsutveckling är således utveckling av både företaget och företagets ”affär”. Allmän affärsutveckling kan alltså både handla om att skära kostnader och öka intäkter, det kan genomföras på en övergripande nivå eller på processnivå och det kan omfatta allt ifrån ledningsfrågor och HR till marknadsföringstaktik och försäljning.
Rebel Business Consulting arbetar med affärsutveckling med ett tydligt och mätbart mål: ditt företags intäkter ska öka.