Men du har ju inte ens en affärsmodell…

De flesta företag jag träffar har någon form av mål och strategi. Det är inte alltid det är den mest genomtänkta strategin, eller att det ens används i företagets vardag. Men det finns i alla fall. Alltid en start! Däremot har jag fortfarande inte träffat ett enda företag som har en riktig affärsmodell.

Vad är en affärsmodell?

De flesta tror att de har en affärsmodell men när jag börjar ställa frågor så visar det sig att de inte vet vad en affärsmodell är. De flesta blandar ihop det med affärsidén eller så har de något vagt svar om hur de bedriver sin verksamhet.

En affärsmodell är en logisk beskrivning av hur ett företag skapar och levererar värde. Den definierar företagets marknad/målgrupp, produkter/tjänster, konkurrenter, leverantörer och dessutom vilka kostnader och intäkter dessa relationer genererar. Centralt för en affärsmodell är företagets value proposition, dvs kundnyttan.
Som hörs av namnet så ska detta beskrivas i en modell. Orsaken är att de olika delarna hänger ihop, eller ska åtminstone göra det. Just modellerandet är viktigt eftersom det tillåter oss att testa och ändra på olika aspekter och se hur det påverkar modellen. Det här är förstås viktigt när vi diskuterar strategi, tillväxt, innovationer, lönsamhet och flera andra kritiska aspekter av företagande.
Låter det akademiskt? Opraktiskt? Onödigt? Inte alls! Jag skulle vilja hävda raka motsatsen. Med risk för att låta dryg så tycker jag att det är oseriöst att inte ha en affärsmodell.  Det finns mycket som man kan låta bli att göra och allt hinner man inte med. Din affärsmodell tillhör inte den kategorin. Alldeles för många företag kämpar för överlevnad när de skulle kunna vara framgångsrika. Det finns massor av företag som har en bra affärsidé, produkt eller tjänst men som faller helt när det kommer till det strategiska. Affärsmodellen är ett superbt verktyg i det arbetet.

Affärsmodellen kan påvisa orsaker till varför ditt företag inte gör de resultat du hoppas på. Men inte nog med det, med modellens hjälp kan du även analysera och testa olika sätt att förbättra resultatet.
Hur beskriver man sin affärsmodell då? Det finns flera alternativ. Jag är särskilt förtjust i Alex Osterwalders version.

När ditt företag har beskrivit sin affärsmodell på det här sättet så är nästa steg att se hur de olika delarna passar ihop, var man kan hitta smartare lösningar, bättre alternativ och nya infallsvinklar. Allt för att skapa bättre lönsamhet.
Hur beskriver man affärsmodellen? Hur testar man den? Hur utvecklar man den? Hur använder man den i sitt strategiska arbete?
En del av min egen ”value proposition” är just att hjälpa dig i det arbetet. Jag har hjälpt flera företag i olika storlekar att definiera sin existerande affärsmodell samt med att utveckla affärsmodellen. Resultaten har i vissa fall blivit omvälvande. Till exempel att företagen har riktat sig mot helt nya målgrupper, ändrat hela sin supply chain eller tagit fram en helt ny value proposition. I andra fall har det främst handlat om att få alla delar att hänga ihop så att de har kunnat göra ett bättre jobb åt sina kunder. I samtliga fall har det varit en övning som företagen i efterhand har sagt att de borde ha gjort tio år tidigare.

För den som inte tycker att det verkar vara värt investeringen eller tycker sig klara det här på egen hand kommer jag ge lite tips framöver här på bloggen.

14 Mar 2012